25 Karmel Dağı’na varıp Tanrı adamının yanına çıktı.
Tanrı adamı, kadını uzaktan görünce, uşağı Gehazi’ye, “Bak, Şunemli kadın geliyor!” dedi,
İncil — Yeni Çeviri 2009