22 Yoram Yehu’yu görünce, “Barış için mi geldin?” diye sordu.
Yehu, “Annen İzebel’in yaptığı bunca putperestlik ve büyücülük sürüp giderken barıştan söz edilir mi?” diye karşılık verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009