27 Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut’un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu.
Ancak, Davut’un bu yaptığı RAB’bin hoşuna gitmedi.

İncil — Yeni Çeviri 2009