13 Davut, “RAB’be karşı günah işledim” dedi.
Natan, “RAB günahını bağışladı, ölmeyeceksin” diye karşılık verdi,
İncil — Yeni Çeviri 2009