19 Davut görevlilerinin fısıldaştığını görünce, çocuğun öldüğünü anladı. Onlara, “Çocuk öldü mü?” diye sordu.
“Evet, öldü” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009