35 Yonadav krala, “İşte oğulların geliyor! Kulunun dediği gibi oldu” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009