38 Geşur’a kaçan Avşalom orada üç yıl kaldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009