Davut Yeruşalim’den Kaçıyor

13 Davut Yeruşalim’den Kaçıyor Bir ulak gelip Davut’a, “İsrailliler Avşalom’a yürekten bağlandı” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009