Huşay Ahitofel’in Öğüdünü Bozuyor

23 Huşay Ahitofel’in Öğüdünü Bozuyor O günlerde Ahitofel’in verdiği öğüt, Tanrı sözünü ileten bir adamınki gibiydi. Davut da, Avşalom da onun öğüdünü öyle kabul ederlerdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009