32 Kral Kûşlu’ya, “Genç Avşalom güvenlikte mi?” diye sordu.
Kûşlu, “Efendimiz kral!” diye yanıtladı, “Düşmanlarının ve kötü amaçla sana karşı ayaklananların hepsinin sonu bu gencin sonu gibi olsun.”
İncil — Yeni Çeviri 2009