11 Bunun üzerine Davut’la yanındakiler giysilerini yırttılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009