3 Davut, “Nereden geliyorsun?” diye sordu.
Adam, “İsrail ordugahından kaçıp kurtuldum” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009