Şeva Başkaldırıyor

201 Şeva Başkaldırıyor O sırada Benyamin oymağından Bikri oğlu Şeva adında kötü bir adam bir rastlantı sonucu Gilgal’daydı. Şeva boru çalıp,
“İşay oğlu Davut’la ne ilgimiz
Ne de payımız var” dedi,
“Ey İsrailliler, herkes kendi evine dönsün!”
İncil — Yeni Çeviri 2009