17 Yoav kadına yaklaştı.
Kadın, “Yoav sen misin?” diye sordu.
Yoav, “Benim” diye yanıtladı.
Kadın, “Kölenin sözlerini dinle” dedi.
Yoav, “Dinliyorum” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009