21 Durum öyle değil. Efrayim dağlık bölgesinden Bikri oğlu Şeva adındaki adam Kral Davut’a başkaldırdı. Yalnız onu verin, ben de kentten geri çekileyim.”
Kadın, “Onun başı surun üzerinden sana atılacak” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009