Davut’un Görevlileri

23 Davut’un Görevlileri Yoav İsrail ordusunun komutanıydı. Yehoyada oğlu Benaya ise Keretliler’le Peletliler’in komutanıydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009