5 Amasa Yahudalılar’ı çağırmaya gitti. Ama belirlenen zamanda dönmedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009