22 Bunların dördü de Gat’taki Rafa soyundandı. Davut’la adamları tarafından öldürüldüler.

İncil — Yeni Çeviri 2009