3 Tanrım, kayamdır, O’na sığınırım,
Kalkanım, güçlü kurtarıcım,
Korunağım, sığınacak yerimdir.
Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!
İncil — Yeni Çeviri 2009