45 Yabancılar bana boyun eğiyor,
Duyar duymaz sözümü dinliyorlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009