3 İsrail’in Tanrısı konuştu,
İsrail’in kayası bana dedi ki,
‘İnsanları doğrulukla
Ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi,
İncil — Yeni Çeviri 2009