Avner Davut’a Katılıyor

6 Avner Davut’a Katılıyor Saul’un soyuyla Davut’un soyu arasındaki savaş sürerken, Avner Saul’un soyu arasında güçleniyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009