16 Elişama, Elyada ve Elifelet.

İncil — Yeni Çeviri 2009