4 Buyurduklarımızı yaptığınıza ve yapacağınıza dair Rab’de size güveniyoruz.
İncil — Yeni Çeviri 2009