5 Rab yüreklerinizi Tanrı’nın sevgisine, Mesih’in sabrına yöneltsin.

İncil — Yeni Çeviri 2009