16 Kralın kendilerini dinlemediğini görünce, bütün İsrailliler,
“İşay oğlu Davut’la ne ilgimiz,
Ne de payımız var!” diye bağırdılar,
“Ey İsrail halkı, haydi evimize dönelim!
Davut’un soyu başının çaresine baksın.” Böylece herkes evine döndü.
İncil — Yeni Çeviri 2009