Peygamber Mikaya Ahav’ı Uyarıyor

181 Peygamber Mikaya Ahav’ı Uyarıyor Büyük bir zenginlik ve onura kavuşan Yehoşafat, evlilik bağıyla Ahav’a akraba oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009