Yehoşafat’ın Yaptığı Yenilikler

4 Yehoşafat’ın Yaptığı Yenilikler Yehoşafat Yeruşalim’de yaşadı. Beer-Şeva’dan Efrayim dağlık bölgesine kadar yine halkın arasında dolaşarak onları atalarının Tanrısı RAB’be döndürdü.
İncil — Yeni Çeviri 2009