Süleyman’ın Gücü ve Zenginliği

13 Süleyman’ın Gücü ve Zenginliği Bundan sonra Süleyman Givon’daki tapınma yerinden, Buluşma Çadırı’ndan ayrılıp Yeruşalim’e gitti. İsrail’i oradan yönetti.
İncil — Yeni Çeviri 2009