Yehoşafat’ın Krallığının Sonu

31 Yehoşafat’ın Krallığının Sonu Yehoşafat Yahuda’yı yönetti. Otuz beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim’de yirmi beş yıl krallık yaptı. Annesi Şilhi’nin kızı Azuva’ydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009