Ahazya’nın Yahuda Krallığı

221 Ahazya’nın Yahuda Krallığı Yeruşalim halkı Yehoram’ın en küçük oğlu Ahazya’yı babasının yerine kral yaptı. Çünkü Araplar’la ordugaha gelen akıncılar büyük kardeşlerinin hepsini öldürmüştü. Dolayısıyla Yehoram oğlu Ahazya Yahuda Kralı oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009