Atalya’ya Karşı Ayaklanma

231 Atalya’ya Karşı Ayaklanma Yedinci yıl gücünü gösteren Yehoyada yüzbaşı olan Yeroham oğlu Azarya, Yehohanan oğlu İsmail, Ovet oğlu Azarya, Adaya oğlu Maaseya, Zikri oğlu Elişafat’la bir antlaşma yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009