15 Atalya yakalandı ve sarayın At Kapısı’na varır varmaz öldürüldü.

İncil — Yeni Çeviri 2009