12 Yiğit savaşçıları yöneten boy başlarının sayısı 2 600’dü.
İncil — Yeni Çeviri 2009