4 Babası Amatsya gibi, Uzziya da RAB’bin gözünde doğru olanı yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009