Hizkiya’nın Yahuda Krallığı

291 Hizkiya’nın Yahuda Krallığı Hizkiya yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim’de yirmi dokuz yıl krallık yaptı. Annesi Zekeriya’nın kızı Aviya’ydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009