13 Elisafan soyundan Şimri, Yeiel;
Asaf soyundan Zekeriya, Mattanya;
İncil — Yeni Çeviri 2009