33 Kurban olarak adanan hayvanlar altı yüz sığır, üç bin davardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009