9 Hizkiya kâhinlerle Levililer’e yığınları sorunca,
İncil — Yeni Çeviri 2009