2 Sanherib’in Yeruşalim’le savaşmaya hazırlandığını duyan Hizkiya,
İncil — Yeni Çeviri 2009