Yeruşalim’in Düşüşü

13 Yeruşalim’in Düşüşü Sidkiya Tanrı adıyla kendisine bağlı kalacağına ant içiren Kral Nebukadnessar’a karşı ayaklandı. İsrail’in Tanrısı RAB’be dönmemek için direnerek inat etti.
İncil — Yeni Çeviri 2009