17 Sütunları tapınağın önüne diktirip sağdakine Yakin, soldakine Boaz adını verdi.

İncil — Yeni Çeviri 2009