2 Süleyman krallığının dördüncü yılının ikinci ayının ikinci gününde yapıyı başlattı.
İncil — Yeni Çeviri 2009