19 Süleyman’ın Tanrı’nın Tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı:
Altın sunak ve ekmeklerin Tanrı’nın huzuruna konduğu masalar,
İncil — Yeni Çeviri 2009