11 Şu güvenilir bir sözdür:
“O’nunla birlikte öldüysek,
O’nunla birlikte yaşayacağız.
İncil — Yeni Çeviri 2009