12 Dayanırsak,
O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.
O’nu inkâr edersek,
O da bizi inkâr edecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009