15 “Çekilin! Kirliler!” diye bağırdılar onlara,
“Çekilin! Çekilin! Dokunmayın!”
Kaçıp başıboş dolaştıklarında,
Öteki uluslar, “Artık burada kalmasınlar” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009