11 Siyon’da kadınların,
Yahuda kentlerinde erden kızların ırzına geçtiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009