13 RAB şöyle diyor:
“Ammonlular’ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Sınırlarını genişletmek için
Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009