Rab İsrail’in Komşularını Cezalandırıyor

2 Şöyle dedi:
“RAB Siyon’dan kükrüyor,
Yeruşalim’den gürlüyor.
Yas tutuyor çobanların otlakları,
Karmel Dağı’nın dorukları kuruyor.”
Rab İsrail’in Komşularını Cezalandırıyor
İncil — Yeni Çeviri 2009